De parlementaire staat van Ronald van Raak

vrijdag 26 juni 2015, 14:41

DEN HAAG (PDC) - Ronald van Raak (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Hij is onder meer woordvoerder binnenlandse Zaken (binnenlands bestuur, overheid, openbaarheid, inlichtingendiensten), koninklijk huis en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is hij lid van het Presidium van de Tweede Kamer en voorzitter van de tijdelijke commissie Evaluatie Wet Parlementaire Enquête. Hij is tevens voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de SP.

Van 10 juni 2003 tot 28 november 2006 was Van Raak lid van de Eerste Kamer. Hij hield zich als Eerste Kamerlid bezig met onderwijs, wetenschapsbeleid, cultuur, financiën en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Parlementaire activiteiten

In 2009 diende Van Raak een initiatiefwetsvoorstel in om ook voor politieke ambtsdragers het socialezekerheidsstelsel toe te passen (bijvoorbeeld het invoeren van een sollicitatieplicht en plicht om passend werk te aanvaarden). In 2012 diende hij een initiatiefwetsvoorstel in over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). Het mede door PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Klein (ex-50PLUS) ingediende wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen. Na behandeling in de Eerste Kamer werd een novelle ingediend, die in behandeling is bij de Tweede Kamer.

In 2013 bracht Van Raak samen met André Bosman een initiatiefnota uit over het Nederlandse Gemenebest: het Koninkrijk der Nederlanden van de toekomst. Dit gemenebest moet bestaan uit de gelijkwaardige soevereine landen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Ronald van Raak voert veelvuldig het woord als Kamerlid en stelde ook geregeld Kamervragen, maar minder vaak dan veel van zijn fractiegenoten. Slechts een klein aantal door hem ingediende moties werd aangenomen en dat geldt ook voor amendementen. Onderwerpen waarmee hij zich bezighoudt, zoals herindelingen, lenen zich niet erg voor amendering. Gemiddeld kunnen zijn moties op bijna 60 van zijn medeleden rekenen.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Van Raak

Dossiers woordvoerder

+120

Kamervragen

+315

Amendementen - eerste indiener

34 (3% van alle SP-amendementen; 6% aangenomen, 47% verworpen)

Moties - eerste indiener

137 (3% van alle SP-moties; 15% aangenomen, 72% verworpen)

Moties - mede-ondertekend

136

Steun voor moties

Gemiddeld steunen 59 Kamerleden zijn moties (gemiddeld steun voor SP-moties is 57 Kamerleden)

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 10 juli 2015 in te zien. Deze gegevens zijn nu alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.