INTERREG North-West Europe (NWE)

Dit is een programma van de Europese Unie dat zich richt op de toekomst van Europa met betrekking tot de economie, het milieu, het sociale domein en territoriale ontwikkeling. Uit het programma worden initatieven gefinancierd van partners uit acht landen:

  • België
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Ierland
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Zwitserland
  • Verenigd Koninkrijk