Drs. H.M. (Hans-Martin) Don

foto Drs. H.M. (Hans-Martin) Don
© Hans Kouwenhoven

Uit de zorgsector afkomstige SP-bestuurder, die vier jaar wethouder in Eindhoven was en later vier jaar Eerste Kamerlid. In 2006-2010 was hij in de lichtstad wethouder van onder meer zorg en financiën. Eerder was hij werkzaam in de verpleegkunde en in het gevangeniswezen en was hij directeur welzijn en gezondheidszorg bij het Leger des Heils Eindhoven. Hield zich in de Senaat vooral bezig met zorg en jeugdzorg. Zo was hij SP-woordvoerder bij de behandeling van het initiatiefvoorstel donorregistratie. Opgewekte, positief ingestelde bestuurder, met grote maatschappelijke betrokkenheid.

SP
in de periode 2015-2019: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

(Hans-Martin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 18 december 1959

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 2000

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • directeur CWZW (Centrum Wonen, Zorg en Welzijn) Stichting Leger des Heils in Noord-Brabant en Limburg, van 1 april 2010 tot januari 2018
  • algemeen directeur Innovatie Jeugdbescherming & Reclassering Stichting Leger des Heils Nederland, vanaf 1 november 2018
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
  • lid Raad van Commissarissen Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, vanaf mei 2019
  • lid Raad van Toezicht PoZoB te Veldhoven (Organisatie in de zorg), vanaf mei 2019

vorige (2/13)
  • lid Adviesraad OMO-scholen Eindhoven, van 1 mei 2014 tot 1 januari 2016
  • lid Raad van Toezicht Chapeau Woonkringen, vanaf 1 december 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Voerde in 2018 het woord bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra over donorregistratie

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Was in 2012-2014 op verzoek van burgemeester Van Gijzel intermediair tussen diverse kloosterorden en slachtoffers van seksueel misbruik
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.