Pinokkio: EU heeft geen coherente IS-strategie en geen mandaat

maandag 13 oktober 2014, 10:55

DEN HAAG (PDC) - De bewering "De Europese Unie lijkt geen eenduidige strategie te hebben voor de oplossing van de crisis in Syrië en Irak" van Europarlementariër Marietje Schaake (D66) is meer feiten dan fabels. Dat is de conclusie van de website pinokkiofactor.eu. Deze bewering over de situatie in Irak en Syrië is te lezen op de website van Schaake. 

Pinokkiofactor.eu onderzoekt en beoordeelt beweringen over de Europese Unie op hun waarheidsgehalte. Hoe langer de neus van Pinokkio, hoe meer onzin er volgens Pinokkio wordt verkocht.

Het buitenlands beleid van de Europese Unie valt of staat bij de bereidheid van de individuele lidstaten om hun verantwoordelijkheid en invloed over te hevelen naar de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Op het gebied van de strijd tegen IS lijkt dit (nog) niet gebeurt te zijn. Verschillende Europese landen hebben zich aangesloten bij de Amerikaanse coalitie tegen IS, maar dit gebeurt vooral onder de vlag van de NAVO.

Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton is hierdoor gedwongen plaats te nemen aan de zijlijn. Er zijn vanuit Europa wel initiatieven die gericht zijn op de problemen in het Midden-Oosten, maar deze beperken zich voornamelijk tot het geven van humanitaire hulp. Het Europees Parlement wil wel dat de Europese Unie meer verantwoordelijkheid neemt in de strijd tegen IS. Maar zolang Europese landen dit op eigen houtje blijven doen, zal dit een moeilijke zaak worden. De daadkracht van Ashton zou daadwerkelijk gemeten kunnen worden wanneer zij het mandaat heeft om zonder individuele goedkeuring van alle lidstaten te kunnen opereren.

Pinokkio zegt: "Het klopt dat er vanuit de Europese Unie geen coherente, eenduidige strategie bestaat voor het aanpakken van de crisis in Syrië en Irak. Het is echter wel erg makkelijk scoren van Schaake om de schuld hiervan bij Ashton te leggen. Als hoge vertegenwoordiger heeft Ashton gewoonweg niet het mandaat om dit te doen, omdat 'buitenlands' EU-beleid eerst door alle lidstaten moet worden goedgekeurd." "Ze zou haar ongenoegen beter kunnen uiten in de richting van de Raad van de Europese Unie, die het mandaat van de Hoge Vertegenwoordiger met een verdragswijziging zou kunnen vergroten. Schaake krijgt daarom een Pinokkiofactor 2 voor het scheppen van een vertekend beeld."

Bron: www.pinokkiofactor.eu