Kiesraad: inzichtelijker en leesbaarder Kieswet is wenselijk

woensdag 30 juli 2014, 12:31

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad adviseert de regering de Kieswet inzichtelijker en leesbaarder te maken. De Kiesraad denkt dat hiermee fouten of misverstanden kunnen worden voorkomen, die bijvoorbeeld door arbeidsmobiliteit (verlies aan ervaring) onder ambtenaren kunnen toenemen.

Verder adviseert de Kiesraad een aanpassing van de wet met betrekking tot de hertelling van stemmen en een verhoging van het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Daarnaast pleit de raad voor een verbod op de zogenaamde 'stemfie', een foto die de kiezer van zichzelf met zijn of haar ingevulde stembiljet maakt in het stemhokje.

Naar aanleiding van de dit jaar gehouden gemeenteraads- en Europese verkiezingen heeft de regering de Kiesraad verzocht een advies uit te brengen over een integrale wijziging van de Kieswet. Hoewel er bij de afgelopen verkiezingen geen noemenswaardige problemen hebben plaatsgevonden, zijn er op een aantal punten in het verkiezingsproces wel verbeteringen mogelijk.

Bron: Brief van de Kiesraad over een integrale herziening van de Kieswet (33268, nr. 24)