'Sociale dumping bedreigt transportsector'

maandag 28 juli 2014, 9:31

DEN HAAG (PDC) - Voor werknemers in de Europese Unie moeten de rechten gelden van het land waar zij de meeste tijd werken. Daarvoor pleit Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie).

De Europese interne markt gaat uit van een 'level playing field': gelijke kansen en spelregels voor ondernemers om elkaar zodoende op een eerlijke manier te kunnen beconcurreren. Van Dalen waarschuwt echter dat landen en ondernemers steeds vaker de concurrentie aangaan door te besparen op sociale rechten van werknemers.

Als voorbeeld noemt Van Dalen de voor Nederland zo belangrijke Europese transportsector. Afgelopen week werd bekend dat IKEA het wegtransport in Nederland en België laat uitvoeren door Slowaakse chauffeurs. In Slowakije gelden lagere lonen en zijn de sociale rechten van werknemers beperkt ten opzichte van Nederland en België. Lokale transportbedrijven zien zich daardoor genoodzaakt om de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers te verlagen om zo te kunnen blijven concurreren. Dit fenomeen heet 'social dumping' en is juist de tegengestelde ontwikkeling van wat men via de Europese interne markt hoopt te bereiken. Daarom moet de voornaamste werkplek van werknemers bepalend zijn voor hun rechten. 

Van Dalen roept de Europese Commissie en de Nederlandse regering op om actie te ondernemen om 'social dumping' tegen te gaan. Voor Nederland is de eerste helft van 2016 hiervoor een uitgelezen moment, omdat ons land dan het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt.

Bron: De Volkskrant, 28 juli 2014