Kiesraad pleit voor modernisering Kieswet

donderdag 8 mei 2014, 10:44

DEN HAAG (PDC) - De Kieswet moet leesbaarder worden en het verkiezingsproces kan efficiënter. Dat zegt de Kiesraad in een advies aan Minister Plasterk. Op verzoek van de Eerste Kamer had de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Kiesraad hierover om advies gevraagd.

De Kieswet zou een nieuwe structuur moeten krijgen met een algemeen deel dat voor alle verkiezingen geldt, en per verkiezing een specifiek gedeelte. De formulering van de wet moet ook beter aansluiten op het dagelijks taalgebruik en woorden en begrippen die in andere wetten worden gebruikt.

De Kiesraad stelt daarnaast voor, het hertellen van stemmen voortaan decentraal te doen. Nu gebeurt dat centraal, wat vooral bij grootschalige hertellingen lastig uitvoerbaar is.

Bron: kiesraad.nl