JTI Shift2Rail (S2R)

Dit gezamenlijk technologie-initiatief is een publiek-private samenwerking die onderzoek en innovatie op het spoor moet stimuleren. De Europese Commissie en deelnemende partijen hopen hiermee de zogenaamde Single European Railway Area (SERA) dichterbij te brengen en vervoer over het spoor in het algemeen te stimuleren.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Voor Shift2Rail zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • 1. 
  Het terugbrengen van de levenscycluskosten van vervoer op het spoor met 50 procent, onder meer door het reduceren van de kosten van ontwikkeling, bouw, onderhoud, exploitatie en het vernieuwen van infrastructuur en rollend materieel
 • 2. 
  Een verdubbeling van de capaciteit op het Europese spoorwegnet om aan de toenemende vraag in zowel de passagiers- als de vrachtsector te kunnen voldoen
 • 3. 
  Een toename van betrouwbaarheid en punctualiteit met 50 procent
 • 4. 
  Het wegnemen van technische obstakels die ervoor zorgen dat de spoorinfrastructuur in verschillende landen niet volledig op elkaar aansluit
 • 5. 
  Het wegnemen van negatieve externe effecten, zoals lawaai, trillingen, emissies en andere gevolgen voor de omgeving

In JTI Shift2Rail wordt in totaal bijna een miljard euro geïnvesteerd: € 450 miljoen is afkomstig van de Europese Commissie (Horizon 2020) en private partners zullen € 470 miljoen investeren.

2.

Subsidie aanvragen

De gemeenschappelijke onderneming zal calls for porposals lanceren waarop potentiële deelnemers kunnen reageren. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Shift2Rail:

Meer informatie over deelname aan innovatieprogramma's op het gebied van transport wordt gepubliceerd op de website van RVO.nl.