Kiesraad: stemmen en stemmen tellen met elektronica een goed idee

woensdag 12 februari 2014, 13:52

DEN HAAG (PDC) - Het verkiezingsproces is gebaat bij de inzet van elektronische apparatuur voor het stemmen en het tellen van de stemmen. Dat laat de Kiesraad weten in reactie op de conclusies van de commissie-Van Beek, die onderzoek deed naar het verkiezingsproces. De Kiesraad heeft nog wel wat opmerkingen over het rapport van de commissie, maar onderschrijft de conclusies.

De voorkeur van zowel de commissie als de Kiesraad gaat uit naar een combinatie van een stemmenprinter en een stemmenteller. Wel vraagt de Kiesraad zich af of de kosten en inspanningen om deze elektronische methode te beveiligen tegen aanvallen opwegen tegen de effectiviteit van de veranderingen in het verkiezingsproces.

De Kiesraad vindt dat de gemeenten leidend zijn en moeten blijven in het proces. Een door de commissie voorgestelde centrale beheersorganisatie voor de apparatuur moet dan ook ondersteunend zijn aan de gemeenten. Daarnaast moet een grote mate van afhankelijkheid worden voorkomen.

Bron: Kiesraad