Uitnodiging pers voor uitleg rapport LIFE programma EU

Met dank overgenomen van Europese Rekenkamer, gepubliceerd op maandag 13 januari 2014.

Het EU-milieubeleid is met de voornaamste EU‑beleidsterreinen verweven. De overgrote meerderheid van de EU-milieufinanciering wordt verstrekt als onderdeel van de voornaamste EU-beleidslijnen voor bestedingen, zoals de structuurfondsen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. LIFE ( het financieringsinstrument voor het milieu ) vormt een bijkomend financieel instrument ter ondersteuning van milieu- en natuurbehoudprojecten in de hele EU. Het wordt rechtstreeks door de Commissie beheerd.

Het lopende LIFE-programma beschikt over een jaarlijks budget van 239 miljoen euro.

De EU-controleurs controleerden de betrokken diensten van de Commissie en vijf lidstaten die behoren tot de grootste begunstigden van LIFE (Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk), en samen 55 % van het LIFE-budget en 15 % van de LIFE-projecten vertegenwoordigen.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen van het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Jan Kinšt (CZ) , het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer .

DATUM EN TIJDSTIP VRIJDAG 17 januari 2014 om 10.30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum

Zaal MAALBEEK

Wetstraat 155, 1040 Brussel - België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu , in 23 officiële talen gepubliceerd.

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.