Nieuwe leden Europese Rekenkamer treden in functie

Met dank overgenomen van Europese Rekenkamer, gepubliceerd op dinsdag 7 januari 2014.
Nieuwe leden van de Europese Rekenkamer treden in functie
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

EUROPE SE REKENKAMER PERSBERICHT

Luxemburg, 7 januari 2014

ECA/ 14/01

Nieuwe leden van de Europese Rekenkamer treden in functie

Op voordracht van hun respectievelijke lidstaat en na raadpleging van het Europees Parlement heeft de Raad van de Europese Unie vier nieuwe leden van de Europese Rekenkamer (ERK) benoemd. Zij traden deze week in functie voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

  • d e heer Alex Brenninkmeijer (Nederland)
  • mevrouw Danièle Lamarque (Frankrijk)
  • de heer Nikolaos Milionis (Griekenland)
  • de heer Phil Wynn Owen (Verenigd Koninkrijk).

Voorts is de zesjarige ambtstermijn van een huidig lid van de ERK hernieuwd met ingang van 1 januari 2014:

  • de heer Henri Grethen (Luxemburg)

Het College van de EU-controleurs zal in zijn nieuwe samenstelling samenkomen om te bepalen aan welke kamers de nieuwe leden worden toegewezen en wat hun specifieke taken zullen zijn. Een bijgewerkt organigram, individuele foto’s en de cv’s van de nieuwe leden zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van de Rekenkamer: www.eca.europa.eu .

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA