Programma Betere opleidingen voor veiliger voedsel (BTSF)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit programma (EN: Better Training for Safer Food) is ingesteld door de Europese Commissie om ambtenaren in (kandidaat-)lidstaten te trainen in voedsel- en levensmiddelenrecht en regelgeving rond diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid. Het doel is om deelnemers op de hoogte te houden over de actuele wet- en regelgeving op deze gebieden en te zorgen voor efficiënte en geharmoniseerde controles.

Er worden ook trainingen verzorgd voor deelnemers uit derde landen - met name ontwikkelingslanden - om hen bekend te maken met EU-voorschriften en op die manier de Europese markt beter toegankelijk te maken voor ontwikkelingslanden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De volgende onderwerpen vallen onder het BTSF-programma:

Voedsel- en levensmiddelenrecht:

 • Algemeen voedselrecht
 • Etikettering en voedsel
 • Biotechnologie
 • Chemische veiligheid van voedsel
 • Biologische veiligheid van voedsel
 • Diervoeding
 • Voedsel- en levensmiddelencontroles

Diergezondheid:

 • Preventieve gezondheidsmaatregelen bij handelsverkeer binnen de Unie inzake
 • levende dieren
 • sperma, ova (eicellen) en embryo's

Dierenwelzijn:

 • Bescherming van dieren op landbouwbedrijven - in het bijzonder leghennen, kalveren en varkens
 • Bescherming van dieren tijdens transport
 • Bescherming van dieren bij doden of slachten

Plantgezondheid:

 • Gewasbescherming
 • Schadelijke organismen
 • Eigendomsrechten
 • Genetische hulpbronnen
 • Zaden en teeltmateriaal
 • Genetisch gemodificeerde planten en zaden

Voor de ontwikkeling van trainingsactiviteiten worden oproepen voor projectvoorstellen gedaan. Het gaat hierbij uiteindelijk om contracten voor de organisatie, het management en de implementatie van trainingsprogramma's voor nationale autoriteiten, inclusief de controle op de naleving van relevante wet- en regelgeving.

2.

Subsidie aanvragen

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten. Hier zijn ook de instructies te vinden.

De NVWA fungeert als het Nationaal Contact Punt in Nederland. Contactgegevens zijn te vinden op de website van het DG Gezondheid en Consumentenbescherming.