Commissie-Van Beek stelt elektronische stemmethode voor

woensdag 18 december 2013, 10:13

DEN HAAG (PDC) - Kiezers zouden over enkele jaren weer elektronisch moeten kunnen stemmen via een computer die een stembiljet uitprint. Een commissie onder leiding van de Utrechtse Commissaris van de Koning Van Beek adviseert dat in een vandaag verschenen rapport. Op verzoek van minister Plasterk onderzocht de commissie verschillende vormen van stemmen en tellen van stemmen.

De commissie stelt voor kiezers te laten stemmen met een computer die het stembiljet uitprint. Vervolgens kan de kiezer dit stembiljet zelf in de stembus doen. Deze methode voorkomt volgens de commissie ongeldige stemmen en zorgt er bovendien voor dat stemmen sneller en nauwkeuriger kunnen worden geteld. Het uitgeprinte stembiljet wordt namelijk gescand tijdens de telling.

In Nederland is eerder met computers gestemd die de stem opsloegen en telden. Dit systeem werd in 2007 afgeschaft, omdat de machines niet veilig zouden zijn. Bovendien was dit systeem niet transparant en controleerbaar. De commissie-Van Beek stelt voor de voorgestelde stemmethode tijdens herindelingsverkiezingen te testen en vervolgens rond 2018 of 2019 in te voeren.

Bron: NOS