Financieringsinstrument voor onderzoek en innovatie

Deze financieringsfaciliteit van de Europese Investeringsbank(EIB) en de Europese Commissie is bedoeld om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te steunen. De financieringsfaciliteit moet garanties bieden aan financiers van kredieten en privaat vermogen en verzorgt daarnaast directe leningen van de Europese Investeringsbank of het Europese Investeringsfonds aan onder meer (middel)grote bedrijven en kennisinstellingen. Doordat de financiële risico's worden gedeeld kunnen publieke en private partijen de onderzoek- en innovatieactiviteiten goedkoper financieren.

De Loans service for research and innovation is de opvolger van de financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF) en valt voor de periode 2014-2020 onder het programma Horizon 2020.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Met de financieringsfaciliteit kunnen de volgende onderzoeksactiviteiten worden gefinancierd:

  • Fundamenteel onderzoek
  • Toegepast of industrieel onderzoek
  • Experimentele of pre-concurrentiële ontwikkeling
  • Definitiestadium of haalbaarheidsonderzoeken
  • Pilots en demonstratieactiviteiten
  • Europese Onderzoeksinitiatieven, zoals onderzoeksinfrastructuur, Europese technologieplatforms en gezamenlijke technologie-initiatieven.

Financiering kan onder meer worden gebruikt voor infrastructuur, uitrusting, personele kosten, gereedschappen en intellectuele eigendomsrechten.

De EIB zet de financieringsfaciliteit met risicodeling onder meer in ter versterking van het financiële profiel van een organisatie, om financiering voor een lange termijn te garanderen. Samen met het Europees Investeringsfonds heeft de EIB het Risk Sharing Instrument, opgezet, waarmee garanties worden afgegeven aan financiële intermediairs, die daarmee op hun beurt onderzoek, ontwikkeling en innovatie kunnen financieren.

2.

Subsidie aanvragen

Alleen voor projecten waarmee een totale investering of lening van 7,5 miljoen euro of hoger is gemoeid kan direct contact worden gezocht met het EIB-hoofdkantoor in Luxemburg.

100, bvd Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

RDI@eib.org

Voor kleinere investeringen werkt de EIB samen met een groot aantal lokale intermediairs. In de meeste gevallen kan er dan geen aanvraag worden gedaan.

3.

Vanaf 2014

De financieringsfaciliteit met risicodeling was onder het 7e kaderprogramma voor onderzoek (2007-2013) ingesteld en is vanaf 2014 voortgezet onder Horizon 2020 (2014-2020). De faciliteit is zowel in schaal als in bereik uitgebreid en gaat verder onder de naam Loans service for research & innovation.