Van Miltenburg wil tweede scherm voor kijkers naar vergaderingen

woensdag 20 november 2013, 8:28

DEN HAAG (PDC) - Kijkers naar vergaderingen van de Tweede Kamer moeten meer inzicht krijgen in het parlementaire proces. Dat kan volgens Kamervoorzitter Van Miltenburg bijvoorbeeld door introductie van een tweede scherm, waarop informatie is te vinden over sprekers, teksten van moties of amendementen en procedures. Zij zei dit bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013.

Volgens de Kamervoorzitter moet de Kamer voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen, om zo mondige burgers te blijven betrekken bij de politiek. Die zouden ook meer mogelijkheden moeten krijgen om commentaar te geven en om voorstellen in te brengen.

Het Jaarboek staat in het teken van 200 jaar Koninkrijk en van de banden tussen Koning en parlement. In een boeiend relaas schetste de Belgische minister van staat Herman De Croo hoe de Belgische monarchale en federale staat functioneert, met als conclusie dat het, net als bij een auto, niet belangrijk is te weten hoe alle onderdelen werken, maar dat 'de auto rijdt'. De Croo is behalve oud-minister en oud-Kamervoorzitter al sinds 1968 Kamerlid.

Bron: PDC