MKB-instrument

Dit is een nieuw financieringsinstrument onder Horizon 2020, speciaal gericht op het MKB. Het verwachte budget over de periode 2014-2020 bedraagt ten minste 3 miljard euro. Het nieuwe instrument is geïnspireerd op het Amerikaanse SBIR-model (Small Business Innovation Research), ingesteld in de jaren '80 om technologische innovatie in het MKB te stimuleren.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het MKB-instrument (of SME instrument) is specifiek bedoeld om onderzoek en innovatie te financieren in een vroeg stadium en wanneer sprake is van een een hoog risico. De Europese Commissie legt in haar presentatie de nadruk op de toegankelijkheid van het instrument, met eenvoudige regels en simpele procedures. Binnen Horizon 2020 zal het worden ingezet in het kader van de twee van de drie pijlers: maatschappelijke veranderingen en industrieel leiderschap.

Alleen het midden- en kleinbedrijf kan gebruikmaken van het SME instrument. Steun wordt niet alleen gegeven aan consortia; ook individuele bedrijven maken aanspraak op financiering, waarmee de Europese Commissie beoogt de marktrelevantie te waarborgen en commercialisering van projectresultaten te stimuleren.

Het instrument is opgebouwd uit 3 fases:

  • Fase 1 (6 mnd, optioneel): Haalbaarheidsstudie, +/- 50.000 euro
  • Fase 2: (12-24 mnd): Onderzoek en ontwikkeling/demonstratie, +/- 500.000 tot 2.5 miljoen euro, maximaal 70 procent van de kosten
  • Fase 3: Commercialisering, geen subsidie

2.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend voor elke fase, op elk moment. Het SME instrument werkt met een continue open call.

Meer informatie is te vinden op de website van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.