Litouwse internationale MEP-conferentie helpt Europeanen verbroederen

MEP-conferentie Lithuania 2013

"Thank you mister president, the 5th semi-presidential Republic of France voted as follows on the resolution of the Committee on Party and Great MEP conferences. Five in favour, zero against and none abstentions."

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Conferentie in Vilnius, Litouwen

Op vrijdag zes december werd de internationale conferentie van het Model European Parliament in Litouwen officieel afgesloten. Toen de Nederlandse deelnemers, die zowel Frankrijk als Nederland vertegenwoordigden, zaterdag in het vliegtuig terug naar Eindhoven zaten, konden de deelnemers terugkijken op een prachtige week. Het was echter niet alleen maar feest; er werd ook hard gewerkt.

3.

Commissievergaderingen

De eerste dagen bestonden uit commissievergaderingen. Zelf zat ik in de Commissie Economische en Monetaire zaken. Het vraagstuk was pittig en de vergaderingen lang. De vergaderingen waren natuurlijk volledig in het Engels. Dit maakte het af en toe wel lastig je standpunt duidelijk te maken, maar van een taalbarrière was geen sprake. Het was heel interessant om te zien hoe mensen uit andere landen over een bepaald onderwerp denken. De meningsverschillen waren groot, maar toch zijn we tot elkaar gekomen en hebben we een resolutie opgesteld waar de voltallige commissie het mee eens was. Toen de resolutie in de General Assembly werd besproken, bleek ook dat het Model European Parliament blij was met deze resolutie: deze werd aangenomen.

4.

Bezoek van een 'echte' Europarlementariër

Een van de meest bijzondere momenten van de conferentieweek was het bezoek van een voormalig Europarlementariër. Deze mevrouw had namens Litouwen in het Europees Parlement gezeten en was lid van een liberale partij. Zij had zelf ook in de Commissie Economische en Monetaire Zaken gezeten. Wij konden haar vragen stellen over het onderwerp en ze gaf advies tijdens de vergadering. Ook gaf ze uitleg over welke procedures in 'het echte Europa' worden gevolgd voordat er tot een resolutie wordt gekomen. Het was heel gaaf om met een expert rond de tafel te zitten.

5.

Verbroederen

Het was niet alleen maar zware kost; 's avonds gingen we met een groot deel van de gedelegeerden naar de bar. Want niets verbroedert meer dan samen een biertje drinken. Een ding staat vast: Europa moet verbroederen en de mensen uit de verschillende lidstaten moeten met elkaar integreren. Dit betekent niet dat er een Europese cultuur moet ontstaan, maar de mensen moeten weten wat er echt in de andere landen speelt en begrijpen waarom ze dingen in andere landen anders doen. Er dient dan wel in acht te worden genomen dat 'anders' niet beter of slechter betekent, het is louter en alleen anders. De internationale MEP-conferentie draagt sterk bij aan deze eenwording.

6.

Zeer geslaagde superweek

De MEP-conferentie stelt jongeren in staat alles zelf te ontdekken door het zelf te doen en dat ook nog eens met leeftijdsgenoten uit alle lidstaten. Een leuker programma kan ik me niet voorstellen! Tot slot, ik heb een superweek gehad en vind het jammer dat het erop zit. MEP internationaal 2013 in Vilnius te Litouwen was zeer geslaagd!

Het Model European Parliament Nederland heeft voor het verslag van de internationale MEP-conferentie Lithuania 2013 dankbaar gebruik gemaakt van het verslag van Job Heusschen, die als Nederlands delegatielid Frankrijk vertegenwoordigde.

7.

Organisatie en betrokken partijen

Internationale conferenties worden altijd deels vanuit het gastland georganiseerd en deels vanuit Nederland. De leiding van het secretariaat-generaal in Nederland is in handen van Mr. B.J. van Sminia-Meijerink. Het secretariaat-generaal houdt zich vooral bezig met de inhoud van het programma, instructies aan deelnemers en de organisatie van de sprekers. De lokale organisatie zorgt voor praktische zaken zoals het hotel, de slaapplaatsen en vervoer voor de deelnemers.