Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACRE)

Logo ACRE
Bron: http://www.acreurope.eu/

Dit is een Europese centrum-rechtse, eurosceptische politieke partij. De Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACRE) is in 2009 opgericht onder de naam Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers en is verbonden met de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) in het Europees Parlement. De partij staat voor een radicale hervorming van de Europese Unie op basis van conservatieve uitgangspunten en economisch liberale beginselen.

De ACRE wil de EU hervormen op basis van eurorealisme, openheid, verantwoording en democratie. De EU moet respect hebben voor de soevereiniteit van de lidstaten en zich concentreren op economisch herstel, groei en concurrentievermogen.

De partij is ontstaan op 1 oktober 2009, net na de EP-verkiezingen, opgericht door Derk Jan Eppink die testijds voor een Belgische partij in het Europees Parlement zat. Korte tijd later werd zijn positie overgenomen door Zahradil. De partij is officieel erkend door het Europees Parlement in januari 2010.