Instrument voor Humanitaire Hulp

Het Instrument voor Humanitaite Hulp is één van de Europese subsidies voor niet-lidstaten. De subsidie is gericht op zowel kortetermijnhulp als langetermijnhulp bij natuurrampen, rampen veroorzaakt door mensen en soortgelijke crises. Naast noodmaatregelen op de korte termijn, moet bij de lange termijn gedacht worden aan preventie van toekomstige rampen en aan hersteloperaties om getroffen gebieden weer op te bouwen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Vanuit het Instrument voor Humanitaire Hulp kan voor de volgende doelen geld worden aangevraagd:

  • levensreddende acties tijdens en vlak na natuurrampen
  • hulp aan slachtoffers van langdurige rampen of oorlogen
  • hulp voor herstel van infrastructuur op korte termijn

2.

Subsidie aanvragen

Het fonds is gericht op landen buiten de EU die te maken hebben met natuurrampen of humanitaire rampen zoals (burger)oorlogen. In de begroting van 2014 tot 2020 is 6,4 miljard euro beschikbaar gesteld. De Europese Commissie heeft voorgesteld om voor de periode 2021-2027 het budget te verhogen naar een bedrag van 11 miljard euro.