Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP)

Dit instrument is een voortzetting van het Stabiliteitsinstrument 2007-2013 dat gericht is op rampenbestrijding en hulp aan buurlanden. Wanneer een ramp in de omgeving van de Europese Unie plaatsvindt, kan dit ook schadelijke gevolgen hebben voor de Unie zelf. Een vernieuwd Stabiliteitsinstrument (2014-2020) moet het externe beleid van de Europese Unie op dit gebied hervormen. Het voorstel is op 16 maart 2014 in werking getreden. Het budget voor het nieuwe Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede is vastgesteld op 2.828,9 miljoen euro voor de periode 2014-2020.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De betrokkenheid van de Europese Unie bij de oplossing van natuurrampen moet door het stabiliteitsinstrument efficiënt worden gemaakt. De doelstellingen van het programma zijn:

  • Het oprichten van een economische en democratische zone die op de lange termijn stabiel en behouden blijft
  • Samenwerking met niet-EU landen bevorderen om wereldwijde problemen zoals klimaatverandering daadkrachtig het hoofd te bieden
  • Het reactievermogen van de EU bij rampen verhogen

2.

Subsidie aanvragen

Het instrument kan worden ingezet in de volgende gevallen:

  • Wanneer er hulp nodig is in het geval van crisis of de dreiging van een conflict en een snelle, adequate reactie vereist is
  • Bij assistentie in conflictpreventie en voorbereidingsmaatregelen
  • Bij assistentie voor behandeling van globale en transnationale dreigingen

Meer informatie is te vinden op de website van het DG FPI:

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van de Europese Dienst voor Extern Optreden: