Regeerprogramma 1951

Nog steeds diende het regeerakkoord van 1946 als basis voor het regeringsbeleid, met enkele aangebrachte wijzigingen. In 1951 kwamen verschillende maatregelen tot stand om de economische recessie, veroorzaakt door de Korea-oorlog, het hoofd te kunnen bieden. Zo kwamen er extra uitgaven voor defensie, bezuinigingen van f 150 miljoen en het 'bevriezen' van de subsidies en investeringen.

Daarnaast voegde formateur Steenberghe een nieuwe paragraaf toe, waarin stond dat de kwestie-Nieuw-Guinea in de 'ijskast' werd gezet.


Meer over