Al ruim 3 miljoen studenten maakten gebruik van Erasmus (en)

Uit vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat meer dan drie miljoen studenten een EU-beurs hebben gekregen van Erasmus sinds het uitwisselingsprogramma in 1987 van start ging. De statistieken voor het academisch jaar 2011/2012 laten ook zien dat het programma meer dan 250 000 Erasmus-studenten — een nieuw record — in staat heeft gesteld een deel van hun studie in het buitenland te volgen of stage te lopen bij een buitenlands bedrijf om hun kansen op een baan te vergroten. Ook kregen ruim 46 500 docenten en administratieve medewerkers steun van Erasmus om les te geven of een opleiding te volgen in het buitenland, een ervaring die bedoeld is om de kwaliteit van het lesgeven en leren te verbeteren in de 33 landen die deelnemen aan de regeling (de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije).

Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, zei hierover: "De laatste recordcijfers laten zien dat wij onze doelstelling van 3 miljoen Erasmus-studenten hebben overtroffen. Dit is een bewijs dat het programma blijvend succesvol en populair is. Erasmus is belangrijker dan ooit in tijden van economische moeilijkheden en hoge jeugdwerkloosheid: dankzij de opgedane vaardigheden en internationale ervaring krijgen Erasmus-studenten betere kansen op een baan en worden zij mobieler op de arbeidsmarkt. Erasmus heeft ook een grote rol gespeeld bij de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Europa doordat onze universiteiten en hogescholen zich openstelden voor internationale samenwerking. Wat de toekomst betreft, ben ik erg blij dat ons nieuwe Erasmus+-programma de komende zeven jaar 4 miljoen jongeren de kans zal geven in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen.”

Van de landen die aan Erasmus deelnemen waren Spanje, Frankrijk en Duitsland in 2011/2012 de drie populairste bestemmingen voor studenten. Spanje stuurde ook het grootste aantal studenten naar het buitenland, gevolgd door Duitsland en Frankrijk (zie MEMO/13/647).

Bijna 205 000 studenten, ongeveer 80 % van het totale aantal studenten dat in 2011/2012 steun van Erasmus ontving, hebben ervoor kozen gemiddeld zes maanden in het buitenland door te brengen aan een universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs, als onderdeel van hun studieprogramma. Het aantal studenten dat voor de studiemogelijkheid koos, is met 7,5 % gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Met een groei van 18 % ten opzichte van het jaar daarvoor worden stageplaatsen in bedrijven steeds populairder. In 2011/2011 koos één op de vijf Erasmus-studenten, in totaal bijna 50 000, voor deze mogelijkheid.

De vraag overtrof in de meeste landen nog steeds het aantal beschikbare Erasmus-beurzen. De gemiddelde maandelijkse Erasmus-beurs, die bedoeld is om een deel van de extra woon- en reiskosten in het buitenland te dekken, bedroeg 252 euro. De beurs, die de laatste drie jaar stabiel is gebleven, wordt in sommige landen aangevuld door nationale, regionale of institutionele fondsen.

Erasmus+, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, dat in januari 2014 van start zal gaan, zal voortbouwen op de erfenis van Erasmus door tegen 2020 4 miljoen mensen de gelegenheid te bieden in het buitenland te studeren, les te geven of vrijwilligerswerk te doen. Het programma zal naar verwachting een budget van ongeveer 14,5 miljard euro voor 2014-2020 hebben – dat is 40 % meer dan de huidige financiering voor mobiliteitsprogramma's op het gebied van onderwijs en opleiding. Erasmus+ vervangt het huidige programma Een leven lang leren (Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius en Grundtvig) en Jeugd in actie, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink en het bilaterale samenwerkingsprogramma met geïndustrialiseerde landen.

Achtergrond

In haar strategie voor de modernisering van het hoger onderwijs (IP/11/1043) beklemtoonde de Commissie de noodzaak om studenten meer kansen te bieden om vaardigheden te verwerven door een studie of opleiding in het buitenland te volgen. Het EU-streefcijfer voor de totale studentenmobiliteit is minstens 20 % tegen het einde van het decennium. Nu volgt ongeveer 10 % van de EU-studenten een studie of opleiding in het buitenland, met de steun van Erasmus of andere openbare en particuliere middelen. Ongeveer 4,5 % ontvangt een Erasmus-beurs.

Het Erasmus-studentennetwerk heeft uit elk deelnemend land studenten geselecteerd die in 2012/2013 in het kader van het Erasmus-programma naar het buitenland zijn gegaan om de mijlpaal van 3 miljoen te belichamen. Zij zeggen allemaal dat hun ervaring met Erasmus hun verwachtingen overtrof en zowel hun privé- als hun beroepsleven heeft verrijkt. Vele voormalige Erasmus-deelnemers, waaronder een aantal bekende gezichten in Europa (zie bijlage 5), hebben soortgelijke meningen geuit.

Erasmus is meer dan alleen een financieringsregeling voor uitwisselingen van studenten en docenten: het ondersteunt ook gezamenlijke projecten, zomercursussen en netwerken, met het oog op de verbetering van de manier waarop onderwijs wordt gegeven, zodat het voldoet aan de behoeften van de arbeidsmarkt en van de samenleving als geheel.

Voor meer informatie

MEMO/13/647 "Erasmus in 2011-12: the figures explained".

Europese Commissie: The Erasmus programme

Statistieken over Erasmus (in het Engels)

Supporting reform: The role of Erasmus in higher education

De website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Bijlage 1: Erasmus-programma 2011/2012 – Aantal vertrekkende studenten per land

Bijlage 2: Erasmus-programma 2011/2012 – Studentenmobiliteit Erasmus: thuis- en bestemmingslanden

Bijlage 3: Erasmus-programma 2011/2012 – Top 100 van instellingen voor hoger onderwijs die Erasmus-studenten ontvangen

Bijlage 4: Bekende oud-studenten van Erasmus – inspirerende loopbanen

Bijlage 5: Vertegenwoordigers van de 3 miljoen Erasmus-studenten uit elk land

Contact :

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Bijlage 1

Erasmus-programma 2011/2012

Aantal vertrekkende studenten per land (studies en stages)

Country

2010/11

2011/12

Year on Year Growth

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Bron: Europese Commissie

2.

Bijlage 2

Erasmus-programma 2011/2012

Erasmus-studentenmobiliteit: thuis- en bestemmingslanden

De tabel laat het totale aantal Erasmus-studenten zien die vanuit het eigen land (verticale as) zijn uitgezonden naar het land van bestemming (horizontale as) in het academisch jaar 2011/2012.

België heeft bijvoorbeeld 7 091 studenten naar andere deelnemende landen uitgezonden en is gastland geweest voor in totaal 8 593 studenten: het heeft 1 107 studenten naar Frankrijk uitgezonden en 243 studenten uit Hongarije verwelkomd.

Bron: Europese Commissie

3.

Bijlage 3

Erasmus-programma 2011/2012

Top 100 van instellingen voor hoger onderwijs die Erasmus-studenten ontvangen

Bron: Europese Commissie