Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (INSC)

Dit instrument is gericht op bevordering en verbetering van veiligheidsmaatregelen tegen de gevolgen van nucleair afval en straling in de EU en niet-EU landen. De kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima hebben beide aangetoond dat schade door nucleaire straling grensoverschrijdend is en niet nationaal kan worden aangepakt.

De Europese Commissie beoogt met dit instrument een leidende rol te kunnen spelen bij de bestrijding van eventuele schadelijke effecten en het bevorderen van de dialoog tussen lidstaten en niet-EU landen over dit onderwerp. Het instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid, dat een vernieuwing is van oude regels uit 2007, is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid heeft de volgende doelstellingen:

  • Zorgen voor de implementatie van de hoogste veiligheidsnormen voor nucleaire veiligheid en bescherming tegen radioactieve straling en het bevorderen van een effectieve cultuur voor nucleaire veiligheid
  • Verantwoordelijke behandeling van radioactief afval en brandstof en veilige ontmanteling van nucleaire installaties
  • Het opstellen van raamwerken en methodes voor de toepassing van efficiënte en effectieve controlemaatregelen voor nucleair materiaal in derde landen.

Van de in totaal 70 miljard euro die de Commissie in de periode 2014-2020 beschikbaar stelt voor externe instrumenten is 631,1 miljoen geoormerkt voor het Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid.

De Europese Commissie wil in de opvolgende langetermijnbegroting, die loopt van 2021 tot 2027, 300 miljoen van de bijna 90 miljard euro die beschikbaar is in dit instrument investeren.

2.

Subsidie aanvragen

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van het DG EuropeAid