URBACT III

Logo URBACT

Dit programma van de Europese Unie loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft als doel het ontwikkelen van stedelijke netwerken.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De netwerken richten zich op het uitwisselen van informatie en 'good practices' tussen de deelnemende steden. Op die manier kunnen Europese steden van elkaar leren om complexe uitdagingen als vergrijzing, werkloosheid, economische ontwikkeling, duurzaamheid en milieuvervuiling beter het hoofd te bieden.

Het programma URBACT III is de opvolger van URBACT II (2007-2013) en URBACT I (2002-2007).

Het budget voor de periode 2014-2020 is 74 miljoen euro.

2.

Subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • steden
  • regionale overheden
  • universiteiten en andere onderzoeksinstellingen

Binnen Nederland is Platform31 het nationale informatiepunt voor URBACT III en daarmee verantwoordelijk voor de verspreiding van nieuws en aankondigingen, resultaten, projecten en andere informatie op nationaal niveau.