Commissie: Tegen 2030 moet ieder kind de lagere school kunnen afmaken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 23 mei 2013.

Tijdens een evenement op hoog niveau in Brussel bevestigt de Europese Commissie vandaag dat zij in de ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015 met voortgezette financiële ondersteuning zal streven naar beter onderwijs voor iedereen.

Commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs aankondigt aan dat ten minste 20 % van de begroting 2014-2020 voor steun bestemd wordt voor menselijke ontwikkeling en sociale integratie, waar onderwijs een belangrijk deel van vormt. Maar liefst 2,5 miljard euro wordt besteed aan onderwijs, omdat het zo belangrijk is voor de ontwikkeling van de EU voor de periode na 2015. Minimaal 1,5 miljard euro gaat naar het toekomstige programma "Erasmus voor iedereen" (een programma voor academische uitwisseling tussen universiteiten in de EU en daarbuiten, waarmee studenten hun studie-ervaring kunnen verrijken door in het buitenland te studeren).

Commissaris Piebalgs verbindt zich er ook toe ervoor te zorgen dat tegen 2030 ieder kind de lagere school kan afmaken, ongeacht zijn leefomstandigheden, en over voldoende taal- en rekenvaardigheden kan beschikken. "Ik vind het onaanvaardbaar dat op dit moment 61 miljoen kinderen nog steeds geen toegang hebben tot basisonderwijs. Als voormalig leraar en minister van onderwijs ben ik er vast van overtuigd dat ieder kind het recht heeft een goede opleiding te krijgen, waar het ook woont. Met tevredenheid kondig ik aan dat de komende zeven jaar heel wat steun zal gaan naar het onderwijs. Door kinderen na de lagere school te helpen geven we hen kansen om in hun levensonderhoud te voorzien en een beter leven te hebben als zij de school verlaten."

Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken: "Alfabetisering is niet alleen in de ontwikkelingslanden een probleem: in de Europese Unie heeft één op de vijf leerlingen, maar ook 73 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Meer alfabetisering is een prioriteit, niet alleen voor de economie, maar meer nog voor de persoonlijke ontwikkeling van onze burgers."

Commissaris Vassiliou wijst ook op allerlei goede Europese praktijken om alfabetisering te ondersteunen. Zij haalt voorbeelden aan uit de aanbevelingen die een EU-werkgroep op hoog niveau heeft gedaan over alfabetisering.

De commissarissen benadrukken ook dat beter onderwijs noodzakelijk is, net als een strengere verantwoordingsplicht, zodat er in de landen waar de EU werkt meer informatie beschikbaar is over hoe scholen worden beheerd, welke middelen er zijn en hoe deze worden ingezet.

Achtergrond

Het evenement op hoog niveau over onderwijs en ontwikkeling van vandaag wordt georganiseerd door de Europese commissaris voor ontwikkeling, Andris Piebalgs. Sprekers zijn onder meer de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, de Europese commissarissen Kristalina Georgieva (internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding) en Androulla Vassiliou (onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken ), Gordon Brown (speciale gezant van de Verenigde Naties voor onderwijs wereldwijd) en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien van Nederland (speciaal gezant van de UNESCO voor geletterdheid voor ontwikkeling). Andere gasten zijn onder meer de Senegalese minister voor nationaal onderwijs, Serigne Mbaye Thiam, de Deense minister voor ontwikkelingssamenwerking, Christian Friis Bach, en de Ierse onderminister voor handel en ontwikkeling, Joe Costello.

De EU heeft van 2007 tot 2011 4,2 miljard euro gespendeerd aan onderwijs, zowel voor landenprogrammering als voor EU-programma's voor hoger onderwijs. Sinds 2004 heeft de EU al geholpen om 9 miljoen leerlingen in ontwikkelingslanden naar het basisonderwijs te laten gaan, maar veel kinderen verlaten de school nog steeds zonder de nodige lees- en rekenvaardigheden. Onderwijs is de beste investering in de strijd tegen uitsluiting, ongelijkheid en armoede. De wereldwijde armoede zou naar schatting met 12 % dalen als alle kinderen in arme landen zouden kunnen lezen.

De "onderwijs voor iedereen"-doelstellingen van de UNESCO bouwen voort op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en bieden concrete ijkpunten voor onderwijs zoals toegang, gelijkheid en vaardigheidsniveau. De doelstellingen werden in 2000 vastgelegd om de vooruitgang in het onderwijs te stimuleren en een wereldwijde dialoog op gang te brengen over onderwijs en de doelstellingen die tegen 2015 moeten worden gehaald.

Ongeletterdheid is voor Europa een groot probleem: één op de vijf leerlingen en meer dan 73 miljoen volwassenen hebben problemen met lezen en schrijven. Voor de Commissie is alfabetisering in Europa een topprioriteit. Daarom heeft de Commissie in 2011 een groep op hoog niveau in het leven geroepen om goede praktijken op te sporen en samenwerking in Europa te stimuleren. In september 2012 verscheen het eerste verslag van de groep. De Europese Commissie heeft een website over alfabetversiering en over de "Europe Loves Reading"-campagne. Zij zal binnenkort een Europees netwerk van nationale alfabetiseringsorganisaties opzetten.

Voor meer informatie

Factsheet

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/factsheet_education_en.pdf

Website van de conferentie, met achtergronddocumentatie:

http://ec.europa.eu/europeaid/fromchallenges2013_en.htm

Voor een filmpje over onze onderwijsprojecten in Somaliland en Puntland, ga naar:

http://www.youtube.com/watch?v=FO5wclEgqLg

Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor ontwikkeling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website DG Onderwijs en Cultuur, Meertaligheid en Jeugd

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Website van Europees Commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, Androulla Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

 

Contact:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)