Europese Vrije Alliantie (EVA)

Europese Vrije Alliantie

De Europese Vrije Alliantie is een Europese politieke partij bestaande uit verschillende nationale partijen met een regionaal, niet-nationalistisch of autonomistisch karakter. De partij maakt zich op Europees niveau sterk voor het zelfbeschikkingsrecht van volkeren waarvan het leefgebied niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de landsgrenzen van een staat.

De Europese Vrije Alliantie bestaat sinds 1981 als samenwerkingsverband en sinds 2004 als partij. Leden zijn onder meer de Scottish National Party, de Fryske Nasjonale Partij en enkele Spaanse regionale partijen.

Naast het versterken van de positie van regio's richt de partij zich onder meer op duurzame ontwikkeling en gelijke kansen voor burgers. De partij werkt in het Europees Parlement samen met de Europese Groene Partij in de fractie Groenen/EVA.

Meer informatie