Europees Parlement wil dat Kroes netneutraliteit vastlegt

woensdag 12 december 2012, 15:37

DEN HAAG (PDC) - Dinsdag nam het Europees Parlement twee resoluties aan waarin eurocommissaris Kroes voor Digitale Agenda wordt opgeroepen netneutraliteit in Europese wetgeving vast te leggen. In een van de resoluties heeft het EP op initiatief van de Groenen een definitie van de term vastgesteld, waarop toekomstig beleid zou moeten worden gebaseerd.

Doel van de resoluties volgens Europarlementariër Schaake (D66, ALDE) is dat internetaanbieders hun diensten niet meer mogen blokkeren of beperken op basis van de verzonden of ontvangen inhoud of de gebruikte dienst. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer internetaanbieders diensten als Skype of WhatsApp afknijpen of hier extra geld voor vragen. Daarmee wordt tevens de concurrentie tussen internetdiensten verstoord.

Judith Sargentini (GroenLinks, Groenen) wijst erop dat de recent in Nederland aangenomen wetgeving voor netneutraliteit pas veilig is wanneer dit ook op Europees niveau wordt gewaarborgd. Zo kwamen Europese telecomproviders enige tijd geleden met voorstellen voor een 'internettolweg', maar hier was in Brussel geen draagvlak voor.

Bron: Nu.nl