Schaake: Europees buitenlandbeleid kan wel een 'update' gebruiken

woensdag 12 december 2012, 12:40

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariër Marietje Schaake (D66) vindt dat de Europese regelgeving op het terrein van buitenlands beleid toe is aan een 'reality check'. Het Europees Parlement stemde in met haar resolutie dat de wetgeving klaargestoomd moet worden voor het moderne, digitale tijdperk: 'Europa 2.0'.

In haar 'Report on a Digital Freedom Strategy in EU Foreign Policy' geeft Schaake tientallen aanbevelingen en tips voor verschillende Europese portefeuilles, om de rol van internet en nieuwe technologieën beter te integreren in de bestaande en nieuwe wet- en regelgeving. Zo is het voornaamste streven om van digitale vrijheid een speerpunt te maken in het buitenlandbeleid. Andere voorbeelden zijn onder andere de inzet van ICT bij ontwikkelingshulp en het onderwijs.

Een 'digitale agenda', gekoppeld aan het EU-buitenlandbeleid moet volgens Schaake ertoe leiden dat de verkoop en gebruik van (Europese) software die bijvoorbeeld massasurveillance en massacensuur mogelijk maakt, bestreden wordt.

Niet alleen de verschillende beleidsterreinen zijn toe aan de digitale modernisering, ook is Schaake van mening dat de criteria van Kopenhagen verouderd zijn. De Europese Commissie heeft al eerder aangegeven welwillend tegenover deze 'update' te staan.

Bron: Volkskrant