PVV dient in Senaat motie van wantrouwen in tegen kabinet

dinsdag 4 december 2012, 13:36

DEN HAAG (PDC) - PVV-fractievoorzitter Marcel de Graaff heeft tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet. Volgens de PVV staat het regeerakkoord op gespannen voet met de belangen van de Nederlandse burger.

De kans dat de motie wordt aangenomen, is miniem. Wat de gevolgen van eventuele aanneming zouden zijn, is niet zeker. Aangenomen mag echter worden dat het kabinet dan zou aanblijven, aangezien het kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Het is nog nooit eerder voorgekomen dat in de Senaat een motie van wantrouwen tegen een kabinet is ingediend. Eenmaal, in 1953, verwierp de Eerste Kamer wel een motie-Brandenburg gericht tegen minister Donker van Justitie. In 1861 trad het kabinet-Van Hall/Van Heemstra af, nadat een belangrijk wetsvoorstel (over spoorwegaanleg) door de Eerste Kamer was verworpen.

bronnen: ANP, PDC