Bundel 'Europa, burgerschap en democratie' verschenen

vrijdag 28 september 2012, 10:56

DEN HAAG (PDC) - Met tien essays van voor het merendeel jonge wetenschappers verkent de Raad voor het openbaar bestuur de relatie tussen Europa en de burgers en tussen Europa en democratische verhoudingen. De essaybundel heeft tot doel een discussie op gang te brengen en verder te brengen over het hedendaagse en toekomstige (institutionele) Europa.

In de bundel komen drie hoofdthema’s aan bod. In de eerste plaats wordt nagegaan hoe burgers over Europa denken en hoe de nationale politiek een schakel kan vormen tussen burgers en Europa. Bij het tweede thema staat Europa in het alledaagse leven van burgers en ondernemers centraal. Het derde thema bevat een pleidooi voor fundamentele democratische hervormingen.

In zijn ‘Ten geleide’ stelt Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, dat er nog een wereld te winnen is wat betreft de relatie Europa-burger. Nationale parlementen zouden beter moeten samenwerken. En politici en politieke partijen moeten hun representatieve rol gericht op de Europese agenda spelen op het moment dat hun bijdrage in Brussel of Straatsburg nog relevant is. Er is volgens hem nog een wereld te winnen als ook via de nationale politiek de burger goed wordt gerepresenteerd in Europa.