Aanhangige voorstellen tot Grondwetsherziening

Er zijn momenteel zes voorstellen in eerste lezing aanhangig. Van het voorstel over modernisering van het artikel inzake het briefgeheim is de eerste lezing in juli 2017 afgerond en moet een tweede lezing plaatsvinden na de volgende verkiezingen. Hetzelfde geldt voor de voorstellen over opneming van het recht op een eerlijk proces en over een algemene bepaling ter inleiding van de grondwet. De Tweede Kamer stemde hier in mei 2017 in eerste lezing mee in.

Over het aangenomen voorstel tot deconstitutionalisering van de benoeming van burgemeester en commissaris van de Koning heeft in 2018 de tweede lezing plaatsgevonden. Beide Kamers hebben het wetsvoorstel aanvaard. Een initiatiefvoorstel-Van Raak over het correctief referendum (eerste lezing voorstel-Fokke/Schouw/Voortman) werd op 23 november 2017 door de Tweede Kamer verworpen.

De behandeling in tweede lezing van het voorstel-Halsema over toetsing van wetten aan de traditionele grondrechten (constitutionele toetsing) is gestopt en het voorstel is vervallen. De Raad van State adviseerde het voorstel niet verder te behandelen en de Tweede Kamer volgde dat advies.

Eerste lezing

voorstel

ingediend

door

kamerstuk

uitbreiding non-discriminatiebepaling

11 juni 2010

Van der Ham (D66)

32.411

modernisering koningschap

1 september 2011

Elissen en Helder (PVV)

32.866

modernisering koningschap (formatie)

1 september 2011

Elissen en Helder (PVV)

32.867

bindend correctief referendum

29 januari 2019

Van Raak (SP)

35.129

uitbreiding uitsluitingsgronden kiesrecht en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers

15 februari 2019

Wilders en Bosma (PVV)

35.144

verankering EU en regeling eventuele beëindiging lidmaatschap

9 mei 2019

Verhoeven en Jetten (D66)

35.202

Naar de tweede lezing'

voorstel

aangenomen EK

kamerstuk

modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

11 juli 2017

33.989

recht op eerlijk proces

20 februari 2018

34.517

algemene bepaling

6 maart 2018

34.516


meer over