Aanhangige voorstellen tot Grondwetsherziening

Er zijn momenteel vijf voorstellen in eerste lezing aanhangig. De behandeling in tweede lezing is gaande van het voorstel-Halsema (inmiddels voorstel-Van Tongeren) over toetsing van wetten aan de traditionele grondrechten (constitutionele toetsing). De Tweede Kamer sprak daarover in eerste termijn in maart 2015. De Raad van State adviseert echter het voorstel niet verder te behandelen.

Van het voorstel over modernisering van het artikel inzake het briefgeheim is de eerste lezing in juli 2017 afgerond en moet een tweede lezing plaatsvinden na de volgende verkiezingen. Hetzelfde geldt voor de voorstellen over opneming van het het recht op een eerlijk proces en over een algemene bepaling. Die werden in febrauari respectievelijk maart 2018 aanvaard.

Ook over het aangenomenen voorstel tot deconstitutionalisering van de benoeming van burgemeester en commissaris van de Koning vindt een tweede lezing plaats. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanvaard. Een initiatiefvoorstel-Van Raak over het correctief referendum (eerste lezing voorstel-Fokke/Schouw/Voortman) werd op 23 november 2017 door de Tweede Kamer verworpen.

eerste lezing

voorstel

ingediend

door

kamerstuk

procedure goedkeuring Europese verdragen

20 november 2006

Herben (LPF), Van der Staaij (SGP)

30.874

zorgplicht voor welzijn van dieren

4 december 2006

Halsema en Van Gent (GL)

30.900

uitbreiding non-discriminatiebepaling

11 juni 2010

Van der Ham (D66)

32.411

modernisering koningschap

1 september 2011

Elissen en Helder (PVV)

32.866

modernisering koningschap (formatie)

1 september 2011

Elissen en Helder (PVV)

32.867

naar de tweede lezing

voorstel

aangenomen EK

kamerstuk

modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

11 juli 2017

33.989

recht op eerlijk proces

20 februari 2018

34.517

algemene bepaling

6 maart 2018

34.516

tweede lezing

voorstel

ingediend

door

kamerstuk

Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester

4 mei 2017

Jetten (D66)

34.716


meer over© PDC Informatie Architectuur - Alle rechten voorbehouden