H.A.G. (Erik) Ronnes

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto H.A.G. (Erik) Ronnes
bron: Tweede Kamer

Erik Ronnes (1967) was van 20 mei 2015 tot 20 mei 2020 Tweede Kamerlid voor het CDA. Vanaf 15 mei 2020 is hij lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Hij was eerder wethouder van onder meer ruimtelijke ordening, economie, financiën,volkshuisvesting, milieu en verkeer van Boxmeer. Daarvoor vervulde de heer Ronnes diverse functies (ICT, financiën en Logistiek) bij Xerox (documentatietechnologie en –diensten). Hij was als Kamerlid woordvoerder wonen, ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Rijksdienst, toezicht financiële sector en staatsdeelnemingen.

CDA
in de periode 2015-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henricus Antonius Gerardus (Erik)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Boxmeer, 6 november 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • wethouder (van ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, recreatie en toerisme en grond- en pachtzaken, van 24 april 2014 tot 20 mei 2015 (tevens locoburgemeester)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 mei 2015 tot 20 mei 2020
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimte en wonen) van Noord-Brabant, vanaf 15 mei 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid Raad van Toezicht Optimus Primair onderwijs (Stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs) te Cuijk, vanaf 1 januari 2016

vorige (2/10)
  • formateur collegevorming gemeente Gennep, april 2018
  • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van november 2017 tot mei 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • erelid volleybalvereniging "Avance" te Vortum-Mullum, vanaf september 2006
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Kies voor Leven, vanaf 28 februari 2018

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Groeide op in Vortum-Mullem
  • Zijn vader was wethouder in Vierlingsbeek en Boxmeer en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.