Rinnooy Kan ontvangt OESO-landenrapport over Nederland

Met dank overgenomen van Sociaal-Economische Raad (SER), gepubliceerd op woensdag 13 juni 2012.

Een delegatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft op 13 juni het OESO-landenrapport 2012 over Nederland aangeboden aan SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Rinnooy Kan ontving het rapport van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, de heer Padoan. Het rapport gaat onder andere in op de oplopende kosten voor de zorg die e Nederland kent.

Het OESO-landenrapport bevat landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie over maatregelen die een lidstaat de komende 12 maanden zou moeten treffen. De aanbevelingen zijn toegesneden op de problemen van de afzonderlijke landen. Het gaat over onderwerpen als: overheidsfinanciën, pensioenhervormingen, werkgelegenheidsgroei, bestrijding van de werkloosheid, onderwijs en scholing, en innovatie.

In 2014 verschijnt het volgende landenrapport over Nederland. De OESO heeft aangekondigd daarin onder meer aandacht te besteden aan de kosten van de zeespiegelstijging en de effecten daarvan op de economie.