Drs. A.H. (Agnes) Mulder

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Drs. A.H. (Agnes) Mulder
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website CDA.nl

Agnes Mulder (1973) was van 20 september 2012 tot 10 mei 2023 Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij was vestigingsleider Drenthe van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Eerder werkte zij bij ABN AMRO en was zij Statenlid in Drenthe. In 2010-2012 was zij fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Assen. Mevrouw Mulder was onder meer woordvoerder economische zaken, buitenlandse zaken, energie, klimaat en duurzaamheid, alsmede voor het gasdossier. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Vanaf 1 juni 2023 is zij directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord.

CDA
in de periode 2012-2023: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Agnes Henriëtte (Agnes)

geboorteplaats en -datum
Hardenberg, 21 oktober 1973

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 20 maart 2003 tot 21 april 2010
 • vestigingsleider, adviseur en teamleider regiostimulering Drenthe, Kamer van Koophandel Noord Nederland te Emmen, van 2004 tot september 2012
 • lid gemeenteraad van Assen, van 11 maart 2010 tot 20 september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 10 mei 2023
 • directeur VNO-NCW MKB Noord, vanaf 1 juni 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • betrokkende bij de ontwikkeling van het masterplan Meppel, vanaf 19 april 2016
 • lid bestuur Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, vanaf 10 januari 2020

vorige (2/3)
 • lid Raad van Toezicht ROC "Friese Poort", van 2011 tot 30 juni 2018
 • lid bestuur Stichting Vrienden van Interzorg te Assen, van 15 december 2015 tot 27 januari 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, van 24 januari 2022 tot 24 mei 2023
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 februari 2022 tot 10 mei 2023

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • ambassadrice van 'Vrouwen Kiezen' te Drenthe, van 7 juli 2017 tot 1 april 2019
 • lid Comité van Aanbeveling Platform Grondstoffenpoort, vanaf 20 september 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Diende in 2015 samen met Pieter Omtzigt een initiatiefnota in over late betalingen ('Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis') (34.172)
 • Diende in 2016 samen met Jacques Monasch (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over een uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen. Het samen met Mei Li Vos verdedigde voorstel werd in 2017 aanvaard. (34.559)
 • Werd in 2018 één van de acht verdedigers van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hield zich in Provinciale Staten bezig met financiën en zette zich in voor oprichting van een Noordelijke Rekenkamer
 • Werd in 2007 door het medeleden gekozen tot beste Statenlid in de periode 2003-2007
 • Was in 2009 kandidaat voor het Europees Parlement en verwierf met een voorkeursactie bijna 16.000 stemmen

uit de privésfeer
 • Was actief in het CDJA
 • Was in april 2016 betrokken bij de ontwikkeling van het masterplan Meppel
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 30 januari 2020.