Negatieve campagnevoering is in Nederland nauwelijks aan de orde

vrijdag 11 mei 2012, 10:00

DEN HAAG (PDC) - Negatieve verkiezingscampagnes van politieke partijen, waarbij tegenstanders worden 'zwart gemaakt', komen in ons land weinig voor en er is daarvan - anders dan wel wordt gedacht - ook geen toename te zien. Dat concludeert Annemarie Walter, die gisteren aan de UvA promoveerde op een proefschrift over dit onderwerp.

Voor Nederland en Duitsland geldt dat partijen altijd rekening moeten houden met de kans dat na de verkiezingen moet worden samengewerkt. Bovendien leveren negatieve campagnes niet altijd succes op. Partijen zijn daarom voorzichtig bij het negatief afschilderen van andere partijen. Negatieve campagnevoering is vooral gekoppeld aan landen met een tweepartijenstelsel.

De politicologe onderzocht verkiezingscampagnes in Nederland, Engeland en Duitsland in de periode 1980-2006, onder meer aan de hand van debatten en politieke uitzendingen.

Annemarie Walter is als 26-jarige één van de jongsten die aan de UvA is gepromoveerd in de politieke wetenschappen. Zij liep in 2006 stage bij PDC.