Stemmen in het buitenland wordt makkelijker

maandag 6 februari 2012, 8:24

DEN HAAG (PDC) - Door een wijziging van de Kieswet moet onder meer stemmen in het buitenland eenvoudiger worden. De ministerraad stemde vrijdag in met indiening van een wetsvoorstel door minister Spies.

Nederlanders in het buitenland hoeven hun stem niet langer met een rood potlood uit te brengen, waardoor het aantal als ongeldig aangemerkte stemmen zal verminderen. Ook kunnen zijn hun registratieverzoek elektronisch verzenden aan het stembureau in de gemeente Den Haag in plaats van opsturen via de post. Hiermee wordt voorkomen dat deze stukken niet tijdig aankomen of verloren gaan.

Andere wijzigingen betreffen de verplichte opleiding door gemeenten van de stembureauleden, publicatie van processen-verbaal op internet en verplaatsing van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Door die verkiezingen veertien dagen op te schuiven, vallen ze niet samen met Aswoensdag.

bron: persbericht ministerie van BZK