D66: Kabinet moet harder optreden tegen Hongarije

woensdag 18 januari 2012, 10:09

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariër Sophie in 't Veld en Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66, vinden dat Minister Uri Rosenthal (VVD) van Buitenlandse Zaken zich te afwachtend en timide gedraagt als hem naar de Hongaarse kwestie wordt gevraagd. "In de pers doet de Minister zich ferm voor, maar in kamerdebatten ontwijkt hij vragen en durft hij geen stelling te nemen", zegt In 't Veld. Gerard Schouw heeft nieuwe Kamervragen aangekondigd.

Volgens de D66-politici moet de Minister de oproep om een Artikel 7-procedure te starten, ondersteunen. Als lidstaat is dit de enige manier om je onvrede te uiten over het beleid van een andere lidstaat. Artikel 7 van het Verdrag van Lissabon stelt dat als een EU-lidstaat vermoedelijk de regels schaadt, er een onderzoek van drie fasen moet worden ingesteld. De roep om deze procedure wordt steeds groter, maar Rosenthal wil deze vooralsnog niet ondersteunen.

D66 vindt dat er genoeg reden is om de Artikel 7-procedure te starten. De regering-Orbán heeft onlangs de onafhankelijkheid van de centrale bank, de media en het Constitutionele Hof ingeperkt. Er bestaat dus een risico dat Hongarije systematisch de grondrechten en democratische waarden schendt. Artikel 7 staat los van de inbreukprocedure die de Europese Commissie start bij het Europese Hof van Justitie. Deze procedure steunt Rosenthal wel.