Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit

Dit programma, met als doel het verbeteren van de beschikbaarheid van microkredieten (leningen van minder dan 25.000 euro) voor het starten en uitbouwen van kleine ondernemingen in de Europese Unie, valt sinds 2014 onder het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI). Het budget voor deze Progress-microfinancieringsfaciliteit is 193 miljoen euro. De Progress-microfinancieringsfaciliteit blijft actief tot 2016.

In eerdere stadia van besluitvorming werd dit nieuwe programma nog aangeduid als Programma voor Maatschappelijke Verandering en Innovatie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De Progress-microfinancieringsfaciliteit financiert Europese (startende) ondernemers niet rechtstreeks, maar stelt geselecteerde microkredietverstrekkers in de EU-lidstaten in staat om meer en/of gemakkelijker krediet te verlenen door:

  • (deels) garant te staan voor leningen, wat het risico voor de microkredietverleners verkleint
  • het financieel steunen van microkredietverstrekkers waardoor meer microkredieten kunnen worden verleend

De geselecteerde microkredietverstrekkers kunnen zowel private of openbare banken, niet-bancaire of non-profit-microfinancieringsinstellingen zijn.

De voorwaarden voor het verlenen van kredieten (bedrag, termijn, rente, kosten, tijd die nodig is om een lening te krijgen) verschillen van de ene microkredietverstrekker tot de andere.

Via de Progress-microfinancieringsfaciliteit verkregen steun mag niet worden gebruikt voor kredietlijnen zoals overdisposities of doorlopend krediet op korte termijn.

2.

Subsidie aanvragen

EU-burgers komen in aanmerking voor Progress-microkrediet wanneer zij:

  • zelfstandig ondernemer willen worden of een micro-onderneming willen oprichten (minder dan tien werknemers), vooral als het een sociale onderneming betreft
  • werkloos zijn
  • een tijdlang niet op de arbeidsmarkt zijn geweest
  • moeilijk 'gewoon' krediet kan krijgen (bijvoorbeeld vanwege sekse, leeftijd, handicap of behorende tot een minderheid)

Aanvragen voor Progress-microkrediet kunnen bij de geselecteerde microkredietverstrekkers in het EU-land waar de onderneming wordt opgericht of uitgebouwd ingediend worden.