Europees Statistisch Programma (ESP)

Het Europees Statistisch Programma is het financieringsprogramma voor activiteiten op het gebied van Europese statistieken. Het ESP vervangt sinds 2013 het Gemeenschappelijk Statistisch Programma en zou aanvankelijk tot 2018 doorlopen. In 2017 keurden de Raad en het Europees Parlement een wet goed om het ESP tot 2020 te behouden. Statistieken moeten de uitleg van het EU-beleid ondersteunen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het programma heeft drie kerntaken:

  • EU-beleid ondersteunen en evalueren door statistieken van hoge kwaliteit
  • efficiëntere methoden voor Europese statistieken ontwikkelen en invoeren
  • de rol van het Europees statistisch systeem in de wereld versterken

In Nederland is het CBS verantwoordelijk voor de productie van Europese statistieken. Het CBS dient deze in bij Eurostat. De Nederlandse regering verwelkomt het ESP en wijst op het belang van betrouwbare statistieken, verwijzend naar Griekenland, dat jarenlang een te hoog begrotingstekort heeft weten te maskeren.

2.

Subsidie aanvragen

In artikel 11 en 12 van de verordening wordt beschreven welke acties in aanmerking komen voor ESP-subsidies. Genoemd worden initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken en samenwerkingsverbanden. Deelname staat open voor onder meer lokale en regionale besturen, internationale organisaties, non-profitorganisaties, scholen en onderzoekscentra, afkomstig uit EU- en EER-landen, kandidaat-lidstaten en Zwitserland.