Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Dit fonds moet bijdragen aan de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en moet vissers en kustgemeenschappen helpen bij de overgang naar duurzame visserij en een diverse economie. Het EFMZV is de opvolger van het Europese Visserijfonds (EVF). In totaal wordt 6,5 miljard euro voor het fonds uitgetrokken in de periode van 2014-2020. Voor Nederland is ruim 101 miljoen euro beschikbaar. De Europese Commissie stelde in 2018 voor om het budget van het EFMZV voor de periode 2021-2027 te verlagen naar 6,14 miljard euro.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

In samenwerking met de lidstaten wordt besloten welke projecten door het fonds worden gefinancierd.

Het fonds heeft de volgende doelstellingen:

  • vissers helpen bij de overgang naar duurzame visserij
  • het financieren van kleinschalige innoverende projecten
  • de 'vergroening' van de visserijsector
  • middelen beschikbaar stellen voor gegevensverzameling, monitoren en controle van visbestanden
  • vereenvoudiging van regels door samenwerking met andere fondsen
  • kustgemeenschappen helpen bij diversificatie van de economie
  • echtgenoten van vissers steun geven voor opleiding of andere economische activiteiten

In 2018 stelde de Europese Commissie voor het budget van het EFMZV voor de periode 2021-2017 te verlagen naar 6,14 miljard euro. De Commissie wil dat het fonds zich in deze periode vooral richt op kleinschalige visserij. Ook moet er binnen het visserijfonds meer aandacht komen voor kustgemeenschappen en het milieu. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat 30 procent van het budget voor het fonds besteed wordt aan het terugdringen van de effecten van visserij op het klimaat. Dit laatste is ook in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

2.

Subsidie aanvragen

Het Concept Operationeel Programma over de besteding van de bedragen die Nederland uit het EFMZV mag besteden werd eind juli 2014 gepubliceerd.

Het Nederlandse Operationeel Programma (OP) van het EFMZV voor de periode 2014-2020 is op 4 maart 2015 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het openstellen van de regeling, de uitvoering is neergelegd bij de RVO.