Nationale ombudsman: wantrouwen verdwijnt als overheid burgers serieus neemt

donderdag 8 september 2011, 11:27

DEN HAAG (PDC) - Het vertrouwen van burgers in de overheid neemt toe als de overheid die burgers serieus neemt, bijvoorbeeld door duidelijke informatie te verschaffen, door fouten te erkennen en door zo nodig excuses te maken. Dat zei Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer gisteren bij de afsluiting van de Zomerconferentie van het Montesquieu Instituut.

Brenninkmeijer stelde dat beeldvorming en sociaal-psychologische factoren een belangrijke rol spelen bij wederzijds wantrouwen. Bestuurders en ambtenaren hebben vaak een te negatief beeld van burgers. Verder is de afstand tussen burgers en overheid vaak te groot. Door gewoon met elkaar in gesprek te gaan, kan al veel wantrouwen worden weggenomen. Zelfs het opleggen van boetes vanwege verkeersovertredingen blijkt te worden aanvaard, wanneer de politieagent zich redelijk en respectvol opstelt.

De vraag is volgens de Ombudsman of het traditionele stelsel van vertegenwoordiging nog wel in alle opzichten voldoet als vertrouwensstelsel. Door burgers zelf meer verantwoordelijkheid te geven in de eigen buurt, kan vertrouwen groeien. Brenninkmeijer wees er op dat de lokale overheden het, waar het gaat om het vertrouwen van burgers, nu al veel beter doen dan bijvoorbeeld de rijksoverheid.