Arco Timmermans: Vertrouwen is lastige uitdaging in complexe samenleving

donderdag 8 september 2011, 12:00

Doordat allerlei machten in de samenleving met elkaar vervlochten zijn en verantwoordelijkheden daardoor onduidelijk, is het kweken van vertrouwen steeds lastiger. Dat zei onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut Arco Timmermans gisteren tijdens de afsluiting van de Zomerconferentie.

Niet alleen de drie traditionele overheidsmachten, maar ook ambtelijke macht,

media en wetenschap zijn tegenwoordig nauw met elkaar verweven. Tussen

politiek en overheid vinden soms een-tweetjes plaats en commissies worden soms gebruikt om onderwerpen te depolitiseren. Dat maakt het voor burgers moeilijk om te weten wie nu waarvoor verantwoordelijk is en wie op fouten kan worden aangesproken.

Timmermans wees erop dat de rol van die diverse 'machten' tijdens de

Zomerconferentie aan bod zijn gekomen, maar dat daarmee eerder duidelijk is

geworden hoe complex 'vertrouwen' is, dan dat oplossingen werden aangedragen.

Het Montesquieu Instituut kan in zijn ogen door maatschappelijk relevant

onderzoek wel bijdragen aan het (verder) zoeken naar die oplossingen.