Europees Agentschap voor Grootschalige IT-systemen (EU-LISA)

Dit agentschap heeft als taak het bieden van een levensvatbare lange termijnoplossing voor het operationeel management van grootschalige IT-systemen op het gebied van binnenlandse zaken. Het agentschap is een onafhankelijke Europese instelling. Het is in december 2012 met zijn werk begonnen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Tallinn, Estland.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Tallinn

Locatie (land)

Estland

Grondslag

Verordening 1077/201

Oprichting

Oktober 2011

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Recht en veiligheid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap is belast met het beheer van EURODAC, het visa-informatiesysteem VIS en het tweede generatie Schengen Informatiesysteem (SIS II). Deze systemen zijn essentiële instrumenten in de implementatie van Europees asiel, migratie en grensbewakingsbeleid.

De systemen waarvoor het agentschap verantwoordelijk is moeten 24 / 7 beschikbaar zijn, zodat gegevens tussen nationale autoriteiten altijd probleemloos kunnen worden uitgewisseld.

Daarnaast is het agentschap verantwoordelijk voor het nemen van beveiligingsmaatregelen en het organiseren van trainingen in het werken met bovengenoemde systemen. Ook worden statistische gegevens gepubliceerd en wordt onderzoek gemonitord.

In een later stadium, wanneer voldoende expertise is opgebouwd, moet het centrum fungeren als expertisecentrum voor het ontwikkelen en operationeel beheren van andere toekomstige systemen op deze beleidsterreinen.

3.

Inspraak EU-lidstaten

Het bestuur van het agentschap bestaat uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat en twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie.