Europees Energie Efficiëntie Fonds (EEEF)

Dit fonds is gelanceerd door de Europese Commissie op 1 juli 2011 als onderdeel van het Europees Energieprogramma voor Herstel (EEPR). Het EEEF is opgericht als ondersteuning bij het verwezenlijken van de klimaat- en energiedoelstellingen. Dit wordt gedaan door middel van investeringen in energiebesparende, energie-efficiënte en hernieuwbare energieprojecten. Deze projecten zijn met name gericht op stedelijke gebieden waar ten minste 20 procent energie bespaard kan worden of waar de CO2-uitstoot kan worden verminderd.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Bij de start bestond het fonds uit 265 miljoen euro, waarvan 125 miljoen uit EU-gelden, 75 miljoen van de Europese Investeringsbank (EIB), 60 miljoen van de Italiaanse Cassa Depositi e Prestiti (CDP) en 5 miljoen van de Deutsche Bank. Publieke en private investeerders, in het bijzonder financiële instellingen, kunnen op een later moment ook bijdragen in het fonds storten. Het uiteindelijke doel is een bedrag van 800 miljoen euro te verkrijgen.

Voornamelijk decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, en leveranciers van energiediensten (ESCO's) kunnen aanspraak maken op het Europese fonds. Het fonds biedt een breed scala aan financiële middelen, zoals leningen en garanties, voor het promoten van investeringen in duurzame energie.

2.

Subsidie aanvragen

Op de website van het EEEF wordt uitgebreid beschreven welk soort projecten in aanmerking komt voor financiering vanuit het Fonds. Deutsche Bank voert als fondsbeheerder van het EEEF de selectie uit.