Prorail

Logo ProRail

Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het spoorwegnet in Nederland. Het doel is daarbij om de bereikbaarheid van Nederland via het spoornetwerk te optimaliseren.

De organisatie van ProRail bestaat uit een directieteam van vijf leden met ieder een eigen opdracht. ProRail werkt nauw samen met vervoerders en de (regionale) overheden. Samen proberen zij voor een goed functionerend spoorsysteem te zorgen.

ProRail heeft ruim 4.000 medewerkers in dienst en verzorgt ruim 7.000 kilometer aan spoor.