Energie

Met dank overgenomen van R.H.L.M. (Roger) van Boxtel, gepubliceerd op dinsdag 2 november 2010.

Ik lees net een artikel over de nieuwe vrouwelijke president van Brazilië, Dilma Rousseff. Ze zet de lijn van haar voorganger Lula door. Hij schiep in acht jaar tijd 14 miljoen nieuwe banen in Brazilië. Inspirerend leiderschap krijgt een vervolg!

Gisteravond was het afscheidsetentje van de VNG-commissie Talent, waarvan ik voorzitter was. Het was erg gezellig, maar ik heb weinig goede hoop dat de gemeenten de handschoen oppakken om op te schalen tot regiogemeenten en daardoor op natuurlijke wijze één bestuurslaag in Nederland te eroderen. Wat is er nodig om het huis van Thorbecke meer effectief en efficiënt te krijgen?

En dan lees ik dat we ook nog achterop raken op het gebied van verduurzaming. Windenergie hebben we eigenlijk laten liggen, zo stelt René Leegte, de nieuwe energiewoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. We hebben een technologische achterstand opgelopen op het buitenland en kunnen alleen nog achter de koplopers aan gaan hollen… Wanneer dringt het besef door dat de rest van de wereld niet op ons wacht? Vergroening en verduurzaming zijn geen linkse hobby’s, maar economische noodzaak!