Groen is gezond

Met dank overgenomen van R.H.L.M. (Roger) van Boxtel, gepubliceerd op vrijdag 5 november 2010.

Vanmorgen ben ik op een veldsymposium dat Menzis samen met Natuurmonumenten organiseert. Eigenlijk weten we allemaal wel dat het gezond is om buiten te bewegen. Groen is ook rustgevend en verzet de gedachten, dat werkt preventief. Vandaag vragen we hiervoor aandacht en stimuleren we mensen om meer te gaan bewegen in de natuur. Het is jammer dat het kabinet zo fors op de natuur wil bezuinigen en de Ecologische Hoofdstructuur niet wil afmaken. Goed dus dat D66 een motie heeft ingediend, waar de hele Tweede Kamer zich achter heeft geschaard. De motie betekent dat het kabinet met provincies, natuurorganisaties en de landbouwsector moet overleggen over de invulling van de bezuinigingen op natuurbeleid. Ook staat in de motie dat het kabinet moet voorkomen dat de kwaliteit van het beheer van bestaande natuurgebieden in het natuurnetwerk achteruit gaat.

Vanmiddag wordt de uitslag bekend van de verkiezingen voor het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamer. Ik ben reuze benieuwd. Vanavond een walking diner voor D66-ers en morgen het congres in Den Haag!