Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

Deze Europese interparlementaire vergadering is belast met het toezicht op het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Op een conferentie van de voorzitters van de parlementen van de EU in april 2011 kwamen de aanwezigen overeen dat de Interparlementaire Conferentie opgezet zou moeten worden, zodat er ook op Europees niveau parlementaire controle op het buitenlands en defensiebeleid kan plaatsvinden.

Leden

Delegaties uit de nationale parlementen van EU-lidstaten en uit het Europees Parlement nemen zitting in deze Interparlementaire Conferentie. Kandidaat-lidstaten van de EU en Europese lidstaten van de NAVO kunnen waarnemende leden afvaardigen.

Werkwijze

De Interparlementaire Conferentie komt twee keer per jaar samen in de lidstaat die op dat moment het roulerende voorzitterschap van de EU in handen heeft, of in het Europees Parlement in Brussel. De voorzitter wordt geleverd door een parlementsvoorzitter van het land dat EU-voorzitter is, ondersteund door het voorzitterschap van het Europees Parlement. Het is de bedoeling dat de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veligheidsbeleid in de vergadering het Europees buitenlands beleid komt toelichten. De Interparlementaire Conferentie kan resoluties aannemen, maar deze zijn niet bindend.