MEDIA Mundus

Logo MEDIA Mundus

Dit programma had als doel de internationale samenwerking tussen Europese filmmakers en hun collega's uit derde landen te bevorderen. Hiermee hoopte de Europese Unie het aanbod van audiovisuele producten (films, tv-programma's en documentaires) meer cultureel divers te maken. Verder moest deze internationale samenwerking nieuwe kansen bieden voor de wereldwijde audiovisuele sector op het gebied van economische ontwikkeling.

De Europese Commissie stelde een budget beschikbaar van 15 miljoen euro voor de periode 2011-2013.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De Europese Unie beschouwt de audiovisuele sector als een belangrijke factor in de verspreiding van Europese culturele waarden en het vormen van een Europese cultuur. Een brede beschikbaarheid van Europese audiovisuele producten zoals films en televisieprogramma's draagt bij tot het ontwikkelen van wereldwijd wederzijds begrip van culturen. Naast het culturele aspect is de audiovisuele sector ook van economisch en sociaal belang. Steun aan deze sector past dan ook in de context van de EU2020-strategie.

De algemene doelstellingen van het MEDIA Mundus programma waren als volgt samen te vatten:

  • het bevorderen van informatie-uitwisseling en kennisoverdracht tussen Europese en niet-Europese audiovisuele producenten
  • het bevorderen van wereldwijde distributie en concurrentiekracht van audiovisuele producten
  • het bevorderen van internationale vraag (met name onder jongeren) naar cultureel diverse audiovisuele producten

2.

Na 2013

Op 23 november 2011 stelde de Europese Commissie het Creatief Europa-programma voor als opvolger van MEDIA Mundus, MEDIA 2007 en CULTUUR 2007. Dit nieuwe programma loopt van 2014 tot en met 2020.