Gemeenteraadsverkiezingen 2014 niet op Aswoensdag

maandag 7 februari 2011, 15:34

DEN HAAG (PDC) - Minister Piet-Hein Donner zal een voorstel tot wijziging van de Kieswet indienen, zodat de raadsverkiezingen in 2014 niet op Aswoensdag (de dag na het einde van carnaval) plaatsvinden, maar korte tijd daarna.

Vanuit met name Zuid-Nederland zijn bezwaren gekomen tegen 5 maart 2014 als dag voor de raadsverkiezingen. Bestuurders vrezen een lagere opkomst en bovendien zijn veel stemlokalen de dag ervoor nog in gebruik voor de carnavalsviering.

Vervroeging tot zeven dagen is mogelijk, maar in 2014 is dat geen optie vanwege de voorjaarsvakantie. Om een later tijdstip mogelijk te maken, komt minister Donner binnenkort met een wijziging van de Kieswet.

bron: persbericht ministerie van BZK